Click to open sidebar

We do professional website and web applications. We are based in Kuala Lumpur, Malaysia.

We help transform your awesome business into an awesome website.

Read more about us

Close ( ESC )
Malaysia's Website and Web Applications Development Agency
Post Image
28 Website Paling Cantik Untuk Inspirasi Anda

28 Website Paling Cantik Untuk Inspirasi Anda

Rekabentuk laman sesawang yang cantik dan kemas adalah penting untuk meningkatkan kualiti sesebuah laman sesawang. Pelawat adalah lebih mudah tertarik untuk terus melayari laman sesawang yang cantik dan kemas, berbanding laman sesawang yang tidak berapa menarik dari segi estetiknya. Malah, rekabentuk laman sesawang yang menarik juga boleh menyumbang secara tidak langsung kepada kualiti SEO laman itu.


Membuat rekabentuk laman sesawang yang cantik dan berfungsi memerlukan kepada penghasilan idea yang bernas. Justeru, berikut disenaraikan 28 laman sesawang yang paling cantik, kreatif, dan menarik yang boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi dan idea kreatif. Kebanyakan laman sesawang ini mempunyai efek animasi yang menarik, justeru anda digalakkan untuk melayari setiap laman sesawang untuk melihat sendiri animasi dan kesan menarik yang ada di setiap laman sesawang.


  1. Burger and Sauce - https://www.burgerandsauce.com/


  2. AMZ IT Solutions https://www.amz.com.my/


  3. Hello Monday - https://www.hellomonday.com/


  4. Jones Bar-B-Q - https://www.jonesbbqkc.com/


  5. Woven Magazine - https://wovenmagazine.com/